فهرست بستن

صوت های مربوط به شهید مهدی طهماسبی

سروده شهید طهماسبی با عنوان مدافعان زینبی با صدای خود شهید
سروده شهید طهماسبی در مدح حضرت آقا با صدای خود شهید
سروده شهید طهماسبی در مدح حاج قاسم و محورمقاومت اسلامی با صدای شهید
روایتگری شهیدحسین جوینده (ابویاسین) از کیفیت حضور عباس دانشگر در حلب و نحوه شهادت شهید طهماسبی و شهید عباس دانشگر